RÖSTER FRÅN några av våra kunder

Alla kunder är unika och behoven är olika. Vad vi i Rådhuset tillför hör ni kanske allra bäst från de som har erfarenheten av samarbetet - våra kunder.

 

Anders Järryd - tennisproffs
Som professionell idrottsman med hela världen som arbetsfält, har det varit ovärderligt att ha ett nära samarbete med Rådhuset. Hög servicenivå och bred kompetens inom skatter, familjejuridik och förmögenhetsförvaltning har präglat vår relation. Redan 1982 startade samarbetet med Jerry och det har sedan utvecklats med Rådhusets olika medarbetare och anpassats till mina förändrade behov. Totalekonomikonceptet helhetstänkande och det familjära engagemanget känns tryggt.

 

Ulf Carlson, VD för Karlssongruppen AB, Vetlanda
Under den spännande resan att leda ett företag som startades av min far 1923, har vi tacklat många problem och möjligheter. Vi har utvecklat, avvecklat och i bästa samförstånd löst ut kompanjoner och släktingar samt löst finansiella problem, sålt och köpt verksamheter. Utan god hjälp av rådgivare och externa styrelseledamöter med kompletterande kompetens, hade vi idag inte haft ett bolag med högsta kreditvärdighet.

 

Jesper Ståhl, VD & ägare i Jesper Design AB, Bankeryd
Samarbetet med Rådhuset började redan då jag startade Jesper Design för tio år sedan. Under företagets och min personliga utveckling har behoven förändrats men dialogen med Rådhuset har hela tiden varit ett aktivt stöd. För mig har samarbetet betytt att jag kunnat fokusera på mitt yrke och företagets utveckling. Rådhuset hjälper mig med såväl konkret administration som förvaltning och strategisk planering.

 

Lennart Torstensson, VD för SENAB AB, Stockholm
Som ett kompanjonägt företag har vi upplevt värdet av att ha ett genomarbetat kompanjonavtal, klara utlösenregler och extern representation i styrelsen. Rådhusets totalekonomikoncept har haft ett stort värde bl a vid bolagets förvärv och samgåenden med andra bolag. De ger inte bara råd – utan även genomför.

 

Ulf Lindskog, VD för Ulfabgruppen Holding AB, Ulricehamn
Som entreprenör och företagsbyggare av ett snabbväxande ambulansföretag, har det varit mycket värdefullt att ha tillgång till rådgivare som med järnhand har kontroll över finanserna och de strategiska frågorna, men också att man i planeringen beaktar att bolaget är familjeägt.

 

Alf Sjöberg, VD för IV Produkt AB, Växjö
Min första kontakt med Rådhuset var 1989, då jag behövde hjälp med bolagsbildning, lite familjejuridiska handlingar och ett anställningsavtal. År 2005 fick jag möjligheten att delta i ett utköp av IV Produkt från Skanska. En lång rad av, för mig, nya frågeställningar aktualiserades. Samarbetet med Rådhuset återupptogs, som på ett strategiskt och professionellt sätt genomförde förhandlingarna och skapade en ändamålsenlig koncernstruktur, lämpligt finansiellt upplägg och etablerade en familjebolagsanpassad styrelse, med Jerry som ordförande.

 

Matts Sjögren, VD för Sjöbysund AB och Trionen AB, Sundbyberg
När jag bestämde mig för att sälja de verksamheter och ett större fastighetsbestånd som min far och farfar byggt upp, insåg jag att detta noga måste planeras både i rörelserna och inom familjen. Min revisor hade tidigare (1985) sammanfört oss med Jerry Fredriksson, som med sin organisation på ett handgripligt sätt både anpassade rörelsen, genomförde försäljningar och skapade en ekonomisk plattform för hela familjen, på ett skatteeffektivt sätt.

 

Johan Sjöberg, VD Möbelriket m. m.
Det fina med totalekonomikonceptet är att det ser till familjens helhetsintressen ur både ekonomiska och familjejuridiska perspektiv och är anpassat för familjeföretagare. Med en medveten planering sedan början av åttiotalet har vi i vår familj kunnat skapa trygghet för både oss själva och den yngre generationen. Samtidigt har jag kunnat få ägna mig åt företagsbyggandets olika skeden och alltid haft ett stöd av mina väl förtrogna och långsiktiga rådgivare.

 

Berit Ullberg, VD för Morellen AB, Båstad
Under ett företagarliv på ca 35 år möter man en lång rad av problem och möjligheter. Tidigt insåg jag värdet i att ha en rådgivare som klarade av vår totalekonomi. Ett etablerat styrelsearbete blev värdefullt för bolagets utveckling. Som pensionär inser jag nu betydelsen av den planering som genomfördes under den aktiva tiden.

 

Sven Fors, Sävsjö
Rådhusets totalekonomibegrepp har verkligen fått en tydlig innebörd för mig. En långsiktig planering under min företagartid gav oss möjligheten att nu känna oss trygga och ha ett fortsatt stöd i vår rådgivare med skattefrågor och förvaltning.

"Det fina med totalekonomikonceptet är att det ser till familjens helhetsintressen ur både ekonomiska och familjejuridiska perspektiv och är anpassat för familjeföretagare"