Företagspresentation
 

Rådhuset AB är ett helägt dotterbolag till CANOLA AB.

VD för Rådhuset AB är Jerry Fredriksson, som har bedrivit totalekonomisk rådgivningsverksamhet som konsult sedan 1985, men som revisor redan 1972.

Rådhuset AB har sitt kontor i Sävsjö, men har kunder i en region från Skåne i söder till Stockholm i norr.

Rådhuset har den 1 december 2008 överlåtit större delen av sin verksamhet till Öhrlings Pricewaterhouse Coopers. Vi förmedlar gärna kontakt med lämplig person.

Canola AB ägs av Jerry Fredriksson med söner.