TOTALEKONOMI FRÅN START TILL MÅL

Efter tre anställningar i familjeföretag och tre års boende bland småländska entreprenörer blev jag en dag inspirerad till att själv starta ett företag 1972.

Affärsidén var för mig ganska tydlig från början, då jag hade konstaterat att familjeföretagaren hade ett behov av kompletterande kunskaper till sin egen specialistkompetens och yrkeserfarenhet.

Områden som lågprioriterades på grund av hård arbetsbelastning eller okunskap var strategisk planering, redovisningen som styrinstrument, privatekonomin, familjejuridiken och riskbedömningen.

Min affärsidé med ett speciellt totalekonomikoncept för familjeföretagare blev dock verklighet först efter 13 år som revisor.

När jag lämnade revisorsuppdragen 1985 blev det lättare att inte bara ge råd utan också se till att råden blev genomförda. Genom att inspirera till styrelsearbete fick familjeföretagaren långsiktiga relationer till styrelseledamöter med
kompletterande kompetens och den strategiska planeringen förbättrades.

Idag, med det enorma utbudet av olika typer av finansiella produkter och försäkringslösningar, är familjeföretagarens behov av totalekonomi-tänkande större än någonsin. En genomarbetad totalekonomianalys med behov och mål som man önskar uppnå blir valet av rätt produkter och tjänster lättare och resultatet bättre.

Jerry Fredriksson
VD Rådhuset AB

Rådhusets verksamhet, då och nu.

På denna hemsida presenteras bakgrunden till Rådhusets uppstart samt verksamhetens omfattning och inriktning under åren. Grunden för verksamheten har alltid varit omsorgen om familjeföretagarens verksamhet och ägarens totalekonomiska intressen. Vi utvecklade framgångsrikt ett speciellt "Totalekonomikoncept" helt anpassat för familjeföretagaren. I slutet av år 2008 överlät vi den verksamhet som var hänförlig till "Totalekonomikonceptet" till revisionsbyrån PWC. Vår verksamhet är sedan dess koncentrerad på konsult- och styrelseuppdrag samt att vara samtalspartner i investerings- och förmögenhetsförvaltningsfrågor.

I samarbete med 45-tal kunder och vänner gör vi också investeringar i onoterade bolag, med stor utvecklingspotential. Se hemsida www.vitrinen.se och www.canola.se

RÅDHUSET AB
Jerry Fredriksson
Telefon: 0708-12 84 21
E-post: jerry.fredriksson@radhuset.net